UNIREA TECUCI

Go to content

Main menu:Punct de lucru Focsani
Str.Duiliu Zamfirescu,nr.3,bl.3,ap.3
tel.0237.232322
e-mail:ut_focsani@yahoo.com
Punct de lucru Targu Ocna
Str.Republicii,Bl.F4 parter
tel.0334.820143
e-mail:ut_tgocna@yahoo.com
Poate deveni membru al A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” orice persoană, cetăţean al României , pe baza cererii individuale benevole, de la vârsta de 18 ani împliniţi la data înscrierii . În cadrul A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” se admite înscrierea multiplă în limita a maxim trei inscrieri distincte , cu respectarea conditiilor statutare.
Înscrierile pot fi individuale sau familiale.
La înscrierile individuale fiecare solicitant este obligat să prezinte buletinul (cartea) de identitate.
La înscrierile familiale solicitanţii trebuie să fie soţi legitim căsătoriţi şi sunt obligaţi să prezinte buletinele (carţile) de identitate ale ambilor.
Înscrierea se face pe bază de cerere de înscriere.
Înscrierea individuală în asociaţie este voinţa unilaterală a înscrisului şi va fi respectată ca atare.
Primirea ca membru al Asociaţiei se aprobă de Consiliul Director în prima şedinţă de lucru pe baza analizei cererilor de înscriere.
Înscrierea se însoţeşte de achitarea unei taxe de inscriere al cărui cuantum este stabilit de Consiliul Director.
În mod cu totul excepţional ,la cererea expresă a părinţilor, pe fişa acestora se pot înscrie şi copiii minori cu handicap.Înscrierea copiilor minori cu handicap pe fişa părinţilor trebuie însoţită de cerere adresată Consiliului Director şi copie după certificatul de handicap.
Back to content | Back to main menu