ART.19 – Acordarea Ajutoarelor de Deces

(1)-Cuantumul şi tranşele de vechime ale ajutoarelor de deces se stabilesc prin Hotărâre de Consiliu Director în ultima şedinţă din anul curent pentru anul viitor şi se supun ratificării Adunării Generale.

(2)-Ajutoarele în caz de deces se plătesc soţului supravieţuitor sau copiilor majori ai decedatului .În cazul copiilor minori ajutoarele în caz de deces se plătesc tutorelui acestora .

(3)-În cazul în care nu există sotul supravieţuitor si nici o rudă de grad I care pot primi ajutorul de deces , acesta se poate acorda ,după caz:

                        a)persoanei indicate de membrul asociat prin procură lasată în cursul vieţii , autentificată de notariatele publice;

b)persoanei indicate de membrul asociat prin împuternicire lăsată în timpul vieţii la sediul asociaţiei.

(4)-În cazul în care decedatul nu are nici urmaşi dar nici nu a lăsat documente legale (dispoziţii scrise) ajutorul de deces se va acorda persoanelor care vor prezenta declaraţii notariale din care să reiasă faptul că au suportat cheltuielile de înmormântare.

 

(5)-În caz de deces al copilului handicapat trecut pe carnetul părinţilor ajutorul de deces acordat este jumătate din cel corespunzător primei transe de vechime.

(6)-În cazul în care decesul membrului asociat survine în altă tară persoanele îndreptăţite a ridica ajutorul de deces trebuie să prezinte certificatul de deces tradus si autentificat.

(7)-Ajutorul de deces se acordă necondiţionat urmaşilor membrilor asociaţi care au plata obligatiilor faţă de asociaţie la zi.

Ajutorul de deces se acordã urmaşilor membrilor asociaţi excluşi de Adunarea Generală şi care nu au fost repuşi în drepturi,până în limita a trei ani inclusiv , prin plata ajutorului de deces de la data ultimei plăţi , cu obligativitatea achitării la zi a obligaţiilor faţă de asociaţie dacă fişa nu se lichidează respectiv fără obligativitatea achitării la zi a obligaţiilor faţă de asociaţie dacă fişa se lichidează.

 

(8)-Informatiile referitoare la ajutorul de deces si acordarea ajutorului de deces rãmân proprietatea A.A.R.D.-C.A.R. Unirea Tecuci dupa acordare.Pentru a avea acces la aceste informatii dupã acordare ele pot deveni publice doar in caz de litigiu dovedit de o instanta judecatoreasca sau in cazul cererii exprese a unui avocat.

(9)-Ajutorul de deces se compune dintr-un ajutor de bază la care se adaugă un ajutor suplimentar.Ajutorul suplimentar nu se acordă celor întârziaţi la plata obligaţiilor băneşti mai mult de 90 de zile lucrătoare.Mostenitorii legali au dreptul de a primi imediat ajutorul de bazã .