ART.25 – Acordarea de împrumuturi.Restituirea împrumuturilor

 

(1)-Împrumuturile se acordă în limita disponibilităţilor constituite pentru acordarea de împrumuturi rambursabile la nivelul C.A.R.

(2)-Consiliul Director stabileşte în ultima şedinţă din an ţinând cont de evoluţia economică şi financiar-bancară :

                        a)plafonul maxim admis la împrumut ;

b)în limita a de câte ori fondul social depus se acordă împrumutul;

c)condiţii speciale de acordare a împrumuturilor când este cazul;

d)numărul de giranţi funcţie de valoarea împrumutului.

Împrumuturile se acordă membrilor care au o vechime de cel puţin o lună fără a depăşi plafonul maxim admis , pe baza cererii de împrumut (contract) depuse de membrul C.A.R. la sediul asociaţiei , la compatimentul desemnat.

(3)-Condiţii pentru acordarea împrumuturilor:

                        a)să nu depăşească plafonul maxim admis la împrumut ;

b)să se situeze cu cererea în limita a de câte ori fondul social se acordă împrumutul;

c)să aibă fondul social integral depus la data depunerii cererii;

d)să nu aibă restanţe la C.A.R. şi să aibă obligaţiile faţă de asociaţie achitate la zi;

e)să aibă cererea completată corect ,cu date corecte ,fără ştersături sau modificări evidente.

De menţionat ca premiză de lucru că cererile se depun în cursul lunii curente până la sfârşitul lunii, se discută,analizează şi aprobă în şedinţa de Consiliu Director a lunii următoare.Consiliul Director ,prin reprezentanţii săi, îşî rezervă dreptul de a analiza fiecare cerere din punct de vedere al corectitudinii datelor înscrise.

(4)-Consiliul Director are dreptul de a refuza acordarea împrumutului atunci când constată, referitor la cerere sau la modul de completare al cererii, următoarele:

                        a)datele de identificare ale titularului sau giranţilor sunt eronate;

b)datele cuprinse în interiorul cererii nu sunt corecte,nu sunt adevărate sau nu pot fi dovedite;

c)împrumuturile anterioare n-au fost plătite conform Contractului de Imprumut , au acumulat restanţe sau penalităţi;

d)rata împrumutului este egală sau depăşeşte venitul de natură salarială sau pensia titularului;

e)dacă cel ce se prezintă la ridicarea împrumutului prezintă mai multe împuterniciri;

f)exista executari silite in derulare pe numele titularului imprumutului sau girantilor.

(5)-Pentru împrumuturile acordate , împrumutaţii vor plăti dobândă , o singură dată la acordarea împrumutului.

Dobânda va ţine cont în principal de rata inflaţiei dar şi de alţi factori de influenţă economicã.Dobânda va fi analizată şi aprobată de Consiliul Director în ultima şedinţă din an dar funcţie de evoluţia pieţii economice şi bancare poate fi modificată ori de câte ori este nevoie în cursul unui an.

(6)-Împrumuturile se acordă titularului contractului sau în cazuri excepţionale , pe bază de împuternicire scrisă unei terţe persoane , de preferinţă sot/sotie sau rudă de grad I cu împrumutatul , în limita unei singure împuterniciri în timpul unui an.

Ca giranţi pot fi persoane membre C.A.R. sau care nu sunt membre C.A.R. ,care au venituri de natură salarială dovedibile prin adeverinţă de salariat sau sunt pensionari şi dovedesc acest lucru prin cuponul de pensie.

Giranţii nu sunt obligaţi de a se prezenta personal la acordarea împrumuturilor titularilor şi nici la depunerea cererilor , de sinceritatea si legalitatea completării contractelor urmând a răspunde titularii ţinând cont şi de dispoziţiile legale privind falsul în declaraţii.

(7)-Împrumuturile se pot acorda şi în limita Fondului Social depus, tot pe bază de contract de împrumut completat.