Anunțuri generale - UNIREA TECUCI

Go to content

Main menu:

Anunțuri > Arhiva

Anunțuri Generale  

Publicat in data de 21.01.2016
ASOCIAŢIA DE AJUTOR RECIPROC DE DECESE SI CASA DE AJUTOR RECIPROC “UNIREA” TECUCI
STR.1 DECEMBRIE 1918 , NR.37 , JUDETUL GALATI , COD 805300
TEL./FAX. 0236.820355,0236.820150
- CONVOACĂ -


    În temeiul ord. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări de Legea nr.246/2005
Consiliul Director al A.A.R.D.-C.A.R. Unirea Tecuci hotărăște convocarea Adunării Generale în data de 26.03.2016, ora 7:30
la Sediul Central din str. 1Decembrie 1918, nr.37  cu următoarea ordine de zi:

1.Darea de seamă a CONSILIULUI DIRECTOR pentru anul 2015 și descărcarea de gestiune a CONSILIULUI DIRECTOR pe anul 2015;
2.Raportul de activitate al COMISIEI DE CENZORI pe anul 2015;
3.Bilanţul contabil şi execuţia bugetară pe anul 2015;
4.Proiectul de buget pe anul 2016;
5.Discutarea şi ratificarea listei membrilor aflați în pierdere parțială de drepturi, conform prevederilor Statutului;
6.Discutarea şi ratificarea deciziilor şi hotărârilor luate de CONSILIUL DIRECTOR în anul 2015;
7.Discutarea materialelor prezentate;
8.Aprobarea hotărârilor luate în Adunarea Generală din materialele prezentate şi din discuțiile purtate de membrii delegaţi;


CONSILIUL DIRECTOR AL A.A.R.D. – C.A.R. UNIREA TECUCI  • Participarea la Adunare se face pe baza acreditarii nominale.
  • Cererile de acreditare se gasesc la sediul asociatiei si pe site www.unireatecuci.ro in sectiunea Anunturi/Anunturi Generale.
  • Cererile de acreditare se depun la Conducerea Asociatiei pânã cel târziu 25.03.2016 si pot fi trimise si pe adresa de e-mail : sard_car_unirea@yahoo.comDescarcă: Cerere de acreditare în format Acrobat reader (PDF)
Back to content | Back to main menu