Afişat în 30.12.2019

 “UNIREA” TECUCI

Str.1 Decembrie 1918 , Nr.37 , Judetul Galati , COD 805300

Tel.0236.820355

În temeiul ord.26/2000 cu modificările si completările ulterioare aprobată cu modificări de Legea nr.246/2005 şi a prevederilor Art.27(1) din Statutul Asociaţiei , Consiliul Director al A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA TECUCI

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR ASOCIAŢI PENTRU DATA DE 31.01.2020 ORA 15.30 LA SEDIUL ASOCIAŢIEI din str.1 Decembrie 1918,nr.37

AVÂND URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

1.Raportul COMISIEI DE CENZORI pentru anul 2019

 

2.Bilanţul contabil pentru anul 2019

 

3.Proiectul de buget pentru anul 2020

 

4.Raportul CONSILIULUI DIRECTOR pentru anul 2019

 

5.Discutarea rapoartelor

 

6.Discutarea Statutului si a modificarilor de Statut

 

7.Hotãrâri ale Adunãrii Generale

Dupã Adunarea Generalã-manifestare culturalã

 Participarea la Adunare se face în baza prevederilor Statutului.

CONSILIUL DIRECTOR AL A.A.R.D. –C.A.R. UNIREA TECUCI