Conform Hotãrârii nr.1 a Adunarii Generale din 25.03.2017 transele de dobanzi practicate sunt urmatoarele:

 

Tranşe de Dobânzi
Procent Dobândă

% pe an

Valoare împrumut Numãr maxim de

RATE LUNARE

4 – orice împrumut garantat în totalitate cu fondul social 24
6 -până la 7.500 inclusiv 12
6 -între 7.501 si 18.000 18
6 -între 18.001 si 24.000 24

 

Tot conform Hotararii nr.1 a Adunarii Generale din 25.03.2017 tinerii inscrisi având vârsta pânã în 40 de ani la data inscrierii beneficiaza de împrumut in limita a de 4 ori fondul social.

Pentru cei aflati in alta categorie de vârstã împrumutul se acordã in limita a de 3 ori fondul social.