ART.20 – Documente necesare pentru ridicarea Ajutorului de deces

(1)-În situaţia în care ajutorul în caz de deces se plăteşte soţului supravieţuitor sau copiilor majori ai decedatului , respectiv rudelor de grad I ale decedatului, actele necesare sunt :

                        –Buletinul(cartea) de identitate;

                        –Certificatul de deces în original;

                        –Certificatul de nastere;

–Carnetul de membru asociat;

–Copie certificat de deces.

(2)-În situaţia în care ajutorul în caz de deces se plăteşte unei persoane indicate prin procură notarială sau împuternicire lasată la sediul asociaţiei , actele necesare sunt

                        –Buletinul(cartea) de identitate pentru respectiva persoană;

                        –Certificatul de deces în original;

                        –Certificatul de nastere;

–Carnetul de membru asociat;

–Procura notarială sau împuternicirea lasată la sediul asociaţiei;

–Copie certificat de deces.

 

(3)-În cazul în care decedatul nu are nici urmaşi dar nici nu a lăsat documente legale (dispoziţii scrise) ajutorul de deces se va acorda persoanelor care vor prezenta

–Declaraţia notarială pentru cheltuielile ocazionate de înmormântare;

                        –Buletinul(cartea) de identitate pentru respectiva persoană;

                        –Certificatul de deces în original ;

                        –Certificatul de nastere;

–Carnetul de membru asociat;

–Copie certificat de deces.

 

 

(4)-De la caz la caz, în sprijinul acordării ajutorului în caz de deces,se mai poate solicita

                        –Certificatul de căsătorie pentru dovada schimbării de nume;

                        –Orice document legalizat sau autentificat de notariatele publice.

 

(5)-Pentru acordarea ajutorului social în caz de deces survenit accidental este obligatorie prezentarea documentelor întocmite de organele legale (constatare medico-legală).

(6)-Împuternicirea completată la sediul asociaţiei nu anulează efectele documentelor eliberate de organele notariale.