Plata trimestrialã:strict numărul de decese de la plata anterioară.

Plata anualã:platã anticipatã pânã la 31 martie a anului curent de platã.

ART.17 – Forme de plată.Trecere la plată.Delegaţi.

(1)-În asociaţie sunt folosite 3 forme de plată.

                        a)direct la casieriile A.A.R.D.-C.A.R;

                        b)prin mandat poştal sau în conturi deschise la bănci;

                        c)plata prin delegat.

(2)-Încasarea contribuţiei la deces ţine cont de numărul de decese înregistrat . Operaţiunea de stabilire a cuantumului contribuţiei la deces se numeşte trecere la plată iar numărul de decese la care are loc trecerea la plată pentru plata trimestrială se stabileşte în ultima şedinţă de Consiliu Director din anul curent pentru anul următor si se ratifica in Adunarea Generala.

Pentru membrii asociaţiei care plătesc contribuţia anticipat (anual) stabilirea obligaţiilor băneşti statutare (trecerea la plată) se face o singură dată pe an, respectiv 31 decembrie a fiecărui an pentru anul curent.Plata contributiei la deces în cazul platii anuale se face pânã pe 31 martie a anului in curs.Sumele de bani rămase neconsumate de trecerea la plată se reportează pentru anul urmator pentru fişa respectivă.Sumele de bani neacoperite de trecerea la plată se recuperează de la aceeaşi fişă în anul următor.

Pentru membrii asociaţiei care plătesc contribuţia trimestrial , plata ţine cont de numărul de decese înregistrat prin treceri la platã succesive până se produce plata.

(3)-Delegatul este reprezentantul unui om sau al unui grup de oameni în relaţia cu asociaţia. Poate fi delegat orice cetăţean cu condiţia să fie membru al asociaţiei . Este recomandat ca delegaţii să fie oameni cu caracter integru care să poată reprezenta interesele oamenilor în relaţia cu asociaţia. Grupul de oameni reprezentaţi de un delegat se numeste, în accepţiunea asociaţiei, lot.

(4)-Calitatea de delegat este benevolă.Sub nici o formă un delegat nu poate pretinde avantaje materiale de nici un fel de la membrii asociaţi pe care îi reprezintă.

(5)-Delegaţii au obligaţia de a înmâna chitanţele primite de la casieriile asociaţiei membrilor ce compun lotul respectiv şi de a-i informa pe aceştia cu privire la orice decizie ,hotărâre sau modificare intervenită în asociaţie.

(6)-Delegaţii stabilesc împreună cu casierele asociaţiei termenul la care vor reveni la plată. Pentru evitarea deplasării neproductive la sediul asociaţiei delegaţii sunt obligaţi să se prezinte la data planificată de casierele asociaţiei, cu sumele  corespunzătoare pentru întregul lot.