ART.18 – Încetarea calităţii de membru A.A.R.D.

(1)-Calitatea de membru asociat încetează:

                        a)prin cerere scrisă de retragere din rândul membrilor a celui în cauză;

                        b)prin pierderea partiala a drepturilor pentru neplata contribuţiei la deces mai mult de un an de la ultimul deces plătit;

                        c)pentru acţiuni şi atitudini potrivnice intereselor asociaţiei,ca urmare a unor acte antisociale sau de indisciplină gravă.Hotărârea de a exclude un membru din rândurile membrilor asociaţi se ia în sedinţa a Consiliului Director , pe bază de vot deschis şi numai după ce celui direct vizat i-a fost ascultată opinia.Hotărârea de a exclude un membru se face la propunerea unuia dintre membrii Consiliului Director şi presupune ca toţi membrii Consiliului Director să voteze pozitiv propunerea de excludere.

Hotărârea de excludere luată de Consiliul Director se aduce la cunoştinţa celui în cauză în termen de 15 zile de la consemnarea ei în procesul verbal de şedinţă şi poate fi atacată prin contestaţie la Adunarea Generală.

(2)-La încetarea calităţii de membru asociat acesta pierde toate drepturile statutare şi sumele depuse drept taxă de înscriere, contribuţie pentru decese şi taxele anuale.

(3)-In caz de incetare a calitatii de membru asociat prin cerere scrisa de retragere acesta nu se mai poate reînscrie.

(4)-Calitatea de membru asociat este netransferabilă.