ART.13 Condiţii de bază. Condiţii de înscriere

(1)–Poate deveni membru al A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” Tecuci orice persoană, cetăţean al României sau din state apartinând Comunitatii Europene , pe baza cererii individuale benevole, de la vârsta de 18 ani împliniţi la data înscrierii . În cadrul A.A.R.D.-C.A.R „UNIREA” se admite înscrierea multiplă în limita a maxim 4(patru) inscrieri distincte , cu respectarea conditiilor statutare.

(2)–Înscrierile pot fi individuale sau familiale.

La înscrierile individuale fiecare solicitant este obligat să prezinte buletinul (cartea) de identitate.

La înscrierile familiale solicitanţii trebuie să fie soţi legitim căsătoriţi şi sunt obligaţi să prezinte buletinele (carţile) de identitate ale ambilor.

Înscrierea se face pe bază de cerere de înscriere.

Înscrierea individuală în asociaţie este voinţa unilaterală a înscrisului şi va fi respectată ca atare.

(3)–Primirea ca membru al Asociaţiei se aprobă sau se respinge de Consiliul Director în prima şedinţă de lucru pe baza analizei cererilor de înscriere.Respingerea unei cereri de înscriere se notificã în scris celui respins.

(4)–Înscrierea se însoţeşte de achitarea unei taxe de înscriere al cărui cuantum este stabilit de Consiliul Director concomitent cu primirea unui carnet de membru.

(5)-În mod cu totul excepţional ,la cererea expresă a părinţilor, pe fişa acestora se pot înscrie şi  copiii minori cu handicap.Înscrierea copiilor minori cu handicap pe fişa părinţilor trebuie însoţită de cerere adresată Consiliului Director şi copie după certificatul de handicap.

În caz de deces al copilului cu handicap se acordă un ajutor de deces egal ca valoare cu prima tranşă de ajutor de deces.