ART.21 – Condiţii de bază.Condiţii de înscriere

(1)–Poate deveni membru al C.A.R. orice persoană,cetăţean al României sau Uniunii Europene, membru al asociaţiei,  pe baza cererii individuale benevole, de la vârsta de 18 ani împliniţi la data înscrierii, cu condiţia să fie salariat sau să aibã venituri de natură salarială dovedibile sau sã fie pensionar,producator agricol,profesie liberalã,etc…

Cererile de înscriere vor fi însoţite în mod obligatoriu de cupoanele de pensie sau de adeverinţe de salariat la zi .

(2)–Primirea ca membru al C.A.R. se aprobă sau se respinge de Consiliul Director în prima şedinţă de lucru pe baza analizei cererilor de înscriere.

(3)–Înscrierea se însoţeşte de achitarea unei taxe de inscriere al cărui cuantum sau procent este stabilit de Consiliul Director funcţie de adeverinţa de venit sau cuponul de pensie , concomitent cu primirea unui carnet de membru.Taxa de înscriere este nereturnabilă.

(4)–Transferul de la alte case de ajutor reciproc cu tot fondul depus este socotit ca o nouă înscriere.

(5)–Ţinând cont de înscrierea familială şi având la bază fişa de membru asociat , în C.A.R. înscrierea se poate face pentru cei doi soţi legitim căsătoriţi pe fişe separate , cu taxe de înscriere separate şi cu capitaluri sociale separate.

(6)-Consiliul Director, prin Inspectorul de Credite sau functionarii de la ghiseu, poate solicita date suplimentare la înscriere referitoare la bonitatea celui in cauzã, executari silite in derulare , etc…