Publicat pe site in 26.01.2021 pentru dezbatere publica

(Va fi prezentat in sedinta din 29.01.2021)

 

RAPORT DE ACTIVITATE

al Comisiei de Cenzori A.A.R.D.- C.A.R. Unirea Tecuci

privind verificarea economico-financiara pentru perioada

1 ianuarie 2020- 31 decembrie 2020

 

DOAMNELOR SI DOMNILOR,

                     Subsemnaţii:    -Nastase Margareta

                                                   -Ţucaş Doina

În calitate de membri ai Comisiei de Cenzori ai A.A.R.D.- C.A.R. Unirea Tecuci , în îndeplinirea atribuţiunilor încredinţate de Adunarea Generală, am procedat la verificarea privind activitatea desfăşurată în anul 2020, a modului de administrare şi utilizare a mijloacelor materiale şi băneşti din patrimoniu.

Comisia de cenzori isi desfasoara activitatea in baza Contractelor de Mandat incheiate in urma Hotararii Adunarii Generale din  25 martie 2017 si a art.1532- 1559 Cod civil, tinand cont de prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 si  a Ordonantei de Guvern nr.26/2000.

Cu ocazia verificarilor efectuate s-a urmarit respectarea prevederilor Statutului Asociatiei UNIREA Tecuci, adoptata in forma finala la Adunarea Generala din anul 2010, cat si a legislatiei in vigoare privitoare la asociatii si fundatii.

Obiectivele principale urmarite de comisia de cenzori au fost:

corectitudinea inregistrarilor zilnice a documentelor de incasari si plati in registrul de casa si respectarea cronologiei acestora; astfel,au fost emise un numar de  77.227 chitante la sectiunea AARD si 30.175  chitante la CAR de catre operatorii casieri ai asociatiei;comisia de cenzori nu constatat deficiente in timpul controlului.

Rulajul incasarilor prin casa la cele doua sectiuni AARD si CAR in anul 2019 a fost in valoare totala de 44.686.789,73 lei.

realitatea si legalitatea platilor efectuate cu    numerar:

S-a verificat corectitudinea calculului la plata unui numar de  3598 ajutoare de deces in valoare totala de 10.262.600 lei, situatia pe puncte de lucru prezentandu-se astfel:

 – Tecuci – 2736 ajutoare in suma de  7.836.000 lei;

– Focsani –  371 ajutoare in suma de 1.057.500 lei;

– Galati  –  465 ajutoare in suma de 1.302.300 lei;

– Panciu –    26 ajutoare in suma de    66.800 lei.

 In cadrul sectiunii CAR S-a verificat legalitatea si corectitudinea documentelor care au stat la baza  unui numar de 2705 cereri si contracte de imprumut aprobate la plata impreuna cu documentele girantilor anexate, in valoare totala de 24.571.551 lei;

 Situatia pe puncte de lucru se prezinta astfel:

– Tecuci – 2298 imprumuturi in valoare de 20.179.110 lei;

– Focsani – 241 imprumuturi in valoare de 2.569.700 lei ;

– Galati – 148 imprumuturi in valoare de 1.651.131 lei ;

– Panciu – 18 imprumuturi in valoare de 170.810 lei.

 corectitudinea inregistrarilor zilnice a incasarilor din extrasele de cont prin depuneri in cont si madate postale, precum si realitatea si legalitatea platilor efectuate din conturile bancare ale asociatiei.

 -rulajul total al operatiunilor prin banci in anul 2020 a fost de 32.102.016,36 lei la incasari si de 30.929.180,23 lei la plati.

 –Organizarea evidenţei contabile şi circuitul documentelor.

Se foloseşte planul de conturi specific activităţilor desfasurate, cât şi imprimatele necesare.Lunar se întocmesc note contabile şi se operează în fişe. Cererile de împrumut, înscriere sau retragere sunt completate cu toate datele cerute de formulare şi au toate vizele.

 Corectitudinea inregistrarilor efectuate in bazele de date si corespondenta inregistrarilor sintetice cu situatiile analitice din baza de date.In acest scop s-au verificat  soldurile fiselor membrilor asociati in corespondenta cu balanta sintetica, precum si legalitatea si existenta documentelor justificative a  cheltuielilor efectuate.Referitor la numarul de membri inscrisi in cursul anului 2020, pe cele doua activitati  situatia se prezinta astfel :

AARD – total inscrisi 983 membri, din care

         – Tecuci    795 membri

         – Focsani   117 membri

         – Galati     46 membri

         – Panciu     25 membri

 CAR  – total inscrisi 232 membri, din care

         – Tecuci     162 membri

         – Focsani     30 membri

         – Galati      30 membri

         – Panciu      10 membri

 -Inventarierea patrimoniului asociatiei.

 -Existenta faptica a numerarului si a altor valori.In acest sens, au fost  inventariate lunar cele doua casierii ale unitatii si nu s-au constatat diferente.Comisia de cenzori a efectuat inventarierea intregului patrimoniu in conformitate cu Legea 82/1991 si OMFP 2861/2009 si nu au fost constatate diferente intre inventarul faptic si cel scriptic.

 –Controlul financiar preventiv –comisia a urmarit modul in care a fost exercitat controlul financiar – preventiv la nivelul asociatiei si daca toate documentele de cheltuieli au fost aprobate conform statutului.

 Verificarea modului de calcul si plata la termenele legale a impozitelor si taxelor datorate de asociatie catre bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale si bugetul local. Calculul si platile au fost efectuate conform reglementarilor legale.

Comisia de cenzori a verificat si certificat lunar balanta de verificare a societatii. Urmare a verificarilor efectuate in cursul intregului an nu au fost constatate diferente, nereguli sau abateri de la normele legale drept pentru care apreciem activitatea asociatiei ca fiind foarte buna din punct de vedere al respectarii normelor contabile.

SEF COMISIE CENZORI

NASTASE MARGARETA