ART.25 – Acordarea de împrumuturi.Restituirea împrumuturilor

 

(8)Restituirea împrumutului începe cu prima lună după primirea sumei împrumutate conform Contractului de Imprumut acceptat ,în rate egale pentru perioada contractată. Ratele se pot plati oricand in interiorul unei luni calendaristice dar nu mai tarziu de ultima zi a lunii.

În caz de întârziere la plata ratelor se vor calcula penalităţi în procent la valoarea ratei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare a lunii următoare.Procentul de calcul al penalităţilor se analizează şi se aprobă de Consiliul Director în ultima şedinţă a anului.

(9)-Plata anticipata a ratelor in contextul Contractului de imprumut semnat de parti si a actualului Statut tine cont de rambursarea in intregime a 2 sau mai multe rate cu 2 sau mai multe luni in avans.

Plata anticipata a ratelor in contextul Contractului de imprumut semnat de parti si a actualului Statut nu tine cont de rambursarea in avans fata de o anumita data ci doar de luna calendaristica.

In caz de plată anticipata a ratelor lunare,în baza cererii depuse de membrul C.A.R., se va proceda la recalcularea dobânzii, iar suma rezultată se va adăuga la fondul social al acestuia.

(10)-Ordinea de încasare a sumelor la ghiseu va fi ţine cont de încasarea cu precădere a ratelor , a depunerilor în contul fondului propriu , a penalităţilor de întârziere , a celorlalte cheltuieli precum cheltuieli cu formularele , cu telefonul sau de urmărire.

Penalităţile sau cheltuielile cu urmărirea rămase neîncasate se încasează cu proxima ocazie sau se compensează cu capitalul social.

(11)-În cazul în care ratele scadente din împrumutul acordat nu se rambursează la termenele stabilite prin contractul de împrumut se va proceda după cum urmează:

                        a)inspectorul de credite va lua legătura fie direct, fie telefonic, cu împrumutatul titular sau giranţii acestuia imediat ce constată trecerea în a doua lună de neplată;

                        b)dacă în urma avizării verbale împrumutatul nu se prezintă la plată inspectorul de credite notifică în scris împrumutatul si giranţii;

                        c)dacă în urma notificării scrise împrumutatul nu se prezintă la plată inspectorul de credite prezintă cazul Consiliului Director care declară scadenţa împrumutului şi trece la executarea silită a împrumutatului şi a giranţilor acestuia conform cu contractul de împrumut.

În urma oricăruia dintre procedeele de mai sus C.A.R.–ul trebuie să urmărească recuperarea împrumutului acordat,a penalităţilor aferente ratelor restante,a cheltuielilor de judecată şi urmărire.