Plata ajutorului de deces se face la prezentarea actelor – pe loc – după completarea Cererii pentru ajutor de deces pentru cei care se prezintă la ghiseele asociației – sediul central sau sucursale.Timpul de așteptare mediu este de 10-15 minute din momentul terminării de completat a cererii.

Birou plati Ajutoare de Deces
Biroul din Sala Mare a asociatiei unde se fac plati de ajutoare de deces

Prezentarea la ghișeele asociației se face în general după ce înmormântarea s-a produs.Dacă consultați această pagină înainte de acest moment trebuie să știți că pentru membrii asociației prestarea serviciilor funerare prin divizia economică s.c. Funerare Unirea s.r.l. din Tecuci se face fără a fi nevoie să achitați pe loc , plata serviciilor și produselor făcându-se în baza Contractului încheiat și a Facturii emise prin compensare.

Pentru cei care trimit actele on-line si solicita plata in cont , banii se trimit imediat ce actele solicitate sunt corecte.Din cauza transferului bancar , banii pot ajunge in contul solicitantului intr-o zi sau două.Urmărim traseul banilor dar un simplu e-mail de la beneficiar cu textul „Banii pentru ajutorul de deces pentru defunctul…au intrat în cont” este de ajuns.

Pentru cei care trimit actele on-line si solicita plata prin intermediul Postei Române , banii se trimit imediat ce actele solicitate sunt corecte.Nu putem preciza intervalul de timp în care banii ajung in posesia solicitantului. Urmărim traseul banilor dar un telefon de la beneficiar cu mesajul „Banii pentru ajutorul de deces pentru defunctul…sunt în posesia mea” este de ajuns.

Tranșe Ajutor de Deces valabile de la 01.04.2023

Vechimea
în asociație
Ajutor de BAZĂAjutor SUPLIMENTARTOTAL Ajutor de
DECES
1-5 ani1450501500
5-10 ani1650501700
10-15 ani18002002000
15-20 ani21002002300
20-25 ani 23002002500
25-30 ani25003002800
30-35 ani28003003100
35-40 ani30003003300
40-45 ani34004003800
45-50 ani37005004200
peste 50 ani39006004500
Tabelul transelor de ajutor de deces funcție de vechimea în asociație

ART.19Statut– Acordarea Ajutoarelor de Deces

(1)-Cuantumul şi tranşele de vechime ale ajutoarelor de deces se stabilesc prin Hotărâre de Consiliu Director în ultima şedinţă din anul curent pentru anul viitor şi se supun ratificării Adunării Generale.

(2)-Ajutoarele în caz de deces se plătesc,dupa caz:

soţului supravieţuitor sau copiilor majori ai decedatului iar în cazul copiilor minori tutorelui acestora;

persoanei indicate de membrul asociat prin procură lasată în cursul vieţii autentificată de notariatele publice;

persoanei indicate de membrul asociat prin împuternicire lăsată în timpul vieţii la sediul asociaţiei pânã in anul 2008;

persoanei care va prezenta declaraţie notarialã din care să reiasă faptul că au suportat cheltuielile de înmormântare.

 (3)-În toate cazurile de mai sus Certificatul de Deces este obligatoriu de prezentat in original .

 (4)-În caz de deces al copilului cu grad de handicap trecut pe carnetul părinţilor ajutorul de deces acordat este jumătate din cel corespunzător primei transe de vechime.

(6)-Ajutorul de deces se compune dintr-un ajutor de bază la care se adaugă un ajutor suplimentar.

Ajutorul de deces de bazã plus cel suplimentar se acordã necondiționat celor în drept în conditiile in care plata obligatiilor faţă de asociaţie este la zi.

Ajutorul de deces suplimentar nu se acordă celor întârziaţi la plata obligaţiilor băneşti mai mult de 90 de zile lucrătoare.

Ajutorul de deces de bazã se acordã urmaşilor membrilor asociaţi până în limita a trei ani de la ultima platã, prin plata ajutorului de deces de la data ultimei plăţi , cu obligativitatea achitării la zi a obligaţiilor faţă de asociaţie .

(7)-Informatiile referitoare la ajutorul de deces si acordarea ajutorului de deces rãmân proprietatea A.A.R.D.-C.A.R.Unirea Tecuci dupa acordare.Pentru a avea acces la aceste informatii dupã acordare, ele pot deveni publice doar în caz de litigiu dovedit de o instanță judecatorească n cazul cererii exprese a unui avocat sau al unui operator inregistrat pentru prelucrarea datelor personale.

De multe ori ajutorul în caz de deces achitat urmașilor ca urmare a faptului că ați fost înscris la asociația Unirea Tecuci este  confundat cu „ajutorul de înmormântare” sau „ajutor de înmormântare de la Casa de Pensii”. Mai mult , în țară sunt Case de Pensii care vă solicită o „adeverință” cum că ajutorul plătit de Unirea Tecuci nu este acel „ajutor de înmormântare” plătit de Stat.Bine de știut este că sunt lucruri diferite iar la cerința Caselor de Pensii răspundem fără probleme doar că nu trebuie sub nici o formă să vă amâne sau întârzie acordarea acelui ajutor.

Cu alte cuvinte , cu toate că scopul este comun și anume ajutorarea în caz de deces , sunt lucruri total diferite.