Conform Statutului -Consiliul Director are printre alte atribuţiuni si cele legate de politica de personal , angajați într-o secțiune sau alta a asociației -ajutorare la deces sau C.A.R. .

(extras Statut)…-Art.28

f)încadrează personalul necesar conform organigramei (schemei de încadrare) sau atunci când situaţia impune , respectiv elibereaza din functie atunci când situatia impune,mareste sau diminueaza numarul de posturi;

Organigrama A.A.R.D. Unirea Tecuci – partea de C.A.R. cu 9 salariati

ec.Sanda Daniela MOTOC -contabil șef

ec.Marilena STANCIU -administrator bază de date

ec.Claudiu CHIRIAC -inspector de credite

Cãtãlin DODU -inginer de sistem

ec.Elena Diana VIERU -casier central încasãri/plãți

Geanina RUSU -casier 

Paraschiv Luminița  -consilier economic

Octavian MUNTEANU -administrator clădire

Luminița MUNTEANU -îngrijitor