Conform Statutului – ART.28 – Consiliul Director al A.A.R.D.-C.A.R.Unirea Tecuci                

(1)-Consiliul Director este organul executiv de conducere şi administrare operativă şi permanentă de lucru care conduce activitatea între două Adunări Generale.Acesta răspunde în faţa Adunării Generale pentru întreaga sa activitate de respectare a  hotărârilor acesteia, a statutului precum şi de gospodărirea şi administrarea mijloacelor băneşti şi materiale ale A.A.R.D.-C.A.R Unirea.

În urma Adunãrii Generale din 25.03.2017 componența Consiliului Director a fost stabilită astfel pe baza Proiectului de Mandat propus și aprobat:

Cãtãlin DODU -Președinte al Consiliului Director

Domnica SIMILACHE -Vicepreședinte al Consiliului Director

Gheorghe PANCHIOSU -membru 

Ionel POPA -membru 

Marcel PĂMÂNT -membru

Ca să marcheze acest moment Consiliul Director a luat decizia să planteze în curtea asociației Unirea din str.1 Decembrie 1918 nr.37 – 3 brazi – puteți vedea evoluția lor de la plantare.