Redirectioneaza 20% din impozitul pe profit

Panseluțe , borduri , donează …- aparent cuvinte care nu au nici o legătură.Sau au?Mai jos încercăm să vedem cum putem face un bine cu ajutorul banilor pe care oricum Statul îi ia și de cele mai multe ori îi folosește fără a justifica acest lucru fie îi folosește pentru panseluțe , borduri…-începe să capete sens fraza de început…

     Prin urmare , conform Statutului , la nivelul asociației se constituie Fondul de solidaritate socialã . Acesta se constituie prin contribuția individualã a membrilor asociați și din sume repartizate din excedent la sfârşitul exerciţiului financiar după aprobarea Adunării Generale, din donații sau sponsorizãri .Din acest fond se suportă acțiuni cu caracter social – susţineri de familii aflate în dificultate , sustinerea unor actiuni cu caracter social gen programul „Craciun alături de oameni”, sustinerea unor copii dotati , membri asociati care se prezintă la operatii urgente,ajutorarea financiară a unor grădiniţe de copii în ajunul sărbătorilor de iarnă (”Pomul de Crăciun”) sau alte cheltuieli cu specific asemănător,etc… Toate acțiunile suportate din acest fond se vor adresa doar membrilor asociației și familiilor acestora iar acțiunile de acest tip trebuie susținute cu acte doveditoare venite în sprijinul cererii.

         Suplimentar , conform Materialului Informativ A.N.A.F. , fie ca entitate juridică , fie ca persoană fizică , poți contribui fără a fi afectat în nici un fel direcționând 20% din impozitul pe Profit sau maxim 3,5% din impozitul pe Venit către asociația Unirea Tecuci.Este alegerea ta despre cum să fie folosiți o parte din banii pe care i-ai virat deja statului, ca impozit pe veniturile obținute. În cazul în care nu alegi să susții o cauză anume, întreaga sumă va rămâne la bugetul de stat.

De ce?

În primul rând pentru ca poți ajuta voluntar și benevol ceea ce poate să-ți aducă liniște sufletească.
În al doilea rând pentru că poți urmări traseul și materializarea ajutorului tău bănesc.
În al treilea rând pentru că poți solicita ce anume să facem cu banii , aspect deloc de neglijat în condițiile în care cum anume sunt gestionați banii de stat nu știe nimeni .

Cine poate redirecționa până la 3,5% din impozitul pe venit cu ajutorul formularului 230 (persoană fizică)?

Cei care au avut următoarele tipuri de venit:

-venituri din salarii și asimilate salariilor

-venituri din pensii

-venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;

-venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;

-venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;

-venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit

În ce condiții se pot redirecționa 20% din impozitul pe profit (facilitate fiscală pentru persoane juridice)?

Condițiile cumulative pentru această facilitate fiscală:

1. Compania trebuie să fie plătitor de impozit pe profit;
2. Acțiunea trebuie justificată prin contract încheiat potrivit prevederilor legale;
3. Fondurile direcționate trebuie să fie sub cea mai mică dintre limitele precizate mai jos:
a. 0.75% din cifră de afaceri sau
b. 20% din impozitul pe profit datorat.
În cazul în care suma depășește cele 2 condiții procentuale, diferența este considerată deductibilă dar pentru perioada fiscală următoare și se deduce din impozitul pe profit aferent următorilor 7 ani.

 

Citește condițiile și detaliile fiscale pentru firme 

Verifică conform condițiilor de mai sus dacă entitatea non-profit este ELIGIBILĂ pentru a primi sponsorizări.Un simplu click aici te directionează către Registrul Entităților de la A.N.A.F. – pentru a verifica A.A.R.D.-C.A.R. Unirea Tecuci introduci codul fiscal 4184313.

Cum redirecționezi 20% din impozitul pe profit al companiei tale?

-completezi și semnezi Contractul de sponsorizare cu datele firmei și suma și îl trimiți pe e-mail la adresa : unireatecuci@yahoo.com

-primești de la noi un exemplar din Contractul semnat și ștampilat (în original) la adresa indicată de tine. 

Cum redirecționezi 3,5% din impozitul pe Venit?

Descarcă Formularul 230 precompletat cu datele asociației Unirea (pentru a completa direct online trebuie să ai aplicația Adobe Reader descarcată) – Pasul 1

Pasul 1

Dacă ai întrebari folosește fie telefonul 0236820355 , fie aplicația WhatsApp direct din site

 

Pasul 2

Completează formularul de mână, cu majuscule. Nu este necesară specificarea sumei (instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii) și nici atașarea Fișei Fiscale – Pasul 2

 
 

Poți bifa ‘Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani’ dacă dorești să redirecționezi pe o perioadă de 2 ani.

 

Pasul 3

Trimite fișierul scanat sau direct în format electronic la adresa unireatecuci@yahoo.com urmând ca noi să le trimitem spre ANAF – Pasul 3

 

Alternativ poți folosi acest link pentru completare on-line formular – simplu și eficient! Găsești aici toate datele asociației pentru informare.

Pentru orice informație premergătoare sau post încheiere Contract ține legătura cu asociația.Apreciem foarte mult semnalarea cazurilor sociale pentru care dorești redirecționarea banilor și te asigurăm că vom face tot pentru ca ei să ajungă unde îți dorești!