ART.18 – Încetarea calităţii de membru A.A.R.D.

(1)-Calitatea de membru asociat încetează:

a)prin lichidarea fisei, în urma decesului ambilor la înscrierea de tip familial sau a titularului la înscrierile de tip individual;

Cercul vieții

b)prin cerere scrisă de retragere din rândul membrilor a celui în cauză; Observație : retragerea prin cerere din A.A.R.D. presupune obligatoriu retragerea și din C.A.R. 

c)pentru acţiuni şi atitudini potrivnice intereselor asociaţiei,ca urmare a unor acte antisociale sau de indisciplină gravă.Hotărârea de a exclude un membru din rândurile membrilor asociaţi se ia în sedinţa a Consiliului Director , pe bază de vot deschis şi numai după ce celui direct vizat ia fost ascultată opinia.Hotărârea de a exclude un membru se face la propunerea unuia dintre membrii Consiliului Director şi presupune ca toţi membrii Consiliului Director să voteze pozitiv propunerea de excludere.

(2)-La încetarea calităţii de membru asociat acesta pierde toate drepturile statutare şi sumele depuse drept taxă de înscriere, contribuţie pentru decese și taxele anuale.

(3)-În caz de incetare a calitatii de membru asociat prin cerere scrisa de retragere acesta nu se mai poate reînscrie.

(4)-Calitatea de membru asociat este netransferabilă.

(5)-In vederea perpetuãrii tradiției de întrajutorare reciprocã Asociația Unirea încurajeazã pãstrarea numărului de carnet după lichidarea fisei prin preluarea fãrã taxã de înscriere a carnetului de către mostenitori.