Casa de Ajutor Reciproc (C.A.R.) Unirea a fost înființată în anul 1995 în interiorul Asociației Unirea pentru membrii asociați .Pentru înscriere-Membrii C.A.R. sunt obligatoriu membri A.A.R.D. si pot fi salariați, pensionari, producători agricoli, liber profesioniști, etc… care au venit de natură a asigura accesarea unui Credit rambursabil.Membrii C.A.R. pot fi cetățeni ai Uniunii Europene care respectă Statutul Asociatiei si legile în vigoare din România.

Înscrierea în C.A.R. se face pe baza actului de identitate si Adeverintei de Venit împreună cu Extras Revisal.La înscriere se va percepe o taxă de înscriere unică.

Pentru tinerii sub 40 de ani nou înscriși avem condiții speciale pentru creditare:

-Credite de până la 36.000 lei fără Fond Social depus

ART.21 – Condiţii de bază.Condiţii de înscriere -Extras Statut

(1)–Poate deveni membru al C.A.R. orice persoană,cetăţean al României sau Uniunii Europene, membru al asociaţiei,  pe baza cererii individuale benevole, de la vârsta de 18 ani împliniţi la data înscrierii, cu condiţia să fie salariat sau să aibã venituri de natură salarială dovedibile sau sã fie pensionar, producator agricol, profesie liberalã, etc…

Cererile de înscriere se vor face obligatoriu de titular si vor fi însoţite în mod obligatoriu de cupoanele de pensie sau de adeverinţe de salariat la zi impreuna cu Cartea de Identitate in original.

(3)–Înscrierea este insotitã de achitarea unei Taxe de Inscriere al cărei cuantum sau procent este stabilit de Consiliul Director funcţie de adeverinţa de venit sau cuponul de pensie.

Sala Unirea Tecuci - incasari si plati
Sala unde se fac plați sau înscrieri

Rezumat

La înscriere trebuie prezentat „EXTRAS REVISAL – Raport Salariat” OBLIGATORIU!

După înscriere veți primi un CARNET pe care sunt trecute două numere de FIȘĂ- unul de la A.A.R.D. , unul de la C.A.R. 

-Condiții speciale pentru tinerii nou înscriși!

Cererea pentru înscriere în C.A.R. – online

Cereri pentru înscriere în C.A.R. – Sucursale