Tradiția ajutorării reciproce în caz de deces în zona Tecuciului datează din 1882 când se pun bazele asociației „Regina Elisabeta”.

ART.13 – Condiţii de bază.Condiţii de înscriere – Extras Statut

(1)–Poate deveni membru al A.A.R.D.-C.A.R.„UNIREA” Tecuci orice persoană, cetăţean al României sau din state aparținând Comunității Europene , pe baza cererii individuale benevole, de la vârsta de 18 ani împliniţi la data înscrierii . În cadrul A.A.R.D.-C.A.R.„UNIREA” Tecuci se admite înscrierea multiplă în limita a maxim 3 (trei) inscrieri distincte , cu respectarea condițiilor statutare.

(2)–Înscrierile pot fi individuale sau familiale.

La înscrierile individuale fiecare solicitant este obligat să prezinte buletinul (cartea) de identitate în original.

La înscrierile familiale solicitanţii trebuie să fie soţi legitim căsătoriţi şi sunt obligaţi să prezinte buletinele (carţile) de identitate ale ambilor în original.

Înscrierea se face pe bază de cerere de înscriere.

Înscrierea individuală în asociaţie este voinţa unilaterală a înscrisului şi va fi respectată ca atare.

La înscrierea individuală se plătesc aceleaşi obligaţii ca şi la înscrierea familială.

Recomandabil este ca înscrierea sã se facã de titularul (beneficiarul) înscrierii.Tinând cont de cazuri extreme (imobilizati la pat,etc…) înscrierea se poate face si prin tertã persoanã care isi asuma inscrierea in favoarea titularului.

Asociația a fost cunoscută sub mai multe denumiri în trecut , multă vreme -și chiar în prezent- fiind folosită terminologia „Cooperativa Unirea” sau „Cooperativa Unirea Tecuci”. Din anul 2009 conform Certificatului de Înscriere de la Judecatoria Tecuci asociația are denumirea A.A.R.D.-C.A.R Unirea Tecuci.

De ce sã fii membru ?

din mândria de a face parte din cea mai veche asociatie de profil din tara , cu un scop al constituirii unic;

din necesitatea de a contribui sume mici si de a beneficia de ajutor în caz de deces;

din posibilitatea ca odata înscris sa poti accesa imprumuturile rambursabile ale C.A.R. Unirea.

Cererea pentru înscriere în A.A.R.D. – se poate trimite si on-line:

Completezi Cererea si o trimiti la unireatecuci@yahoo.com .In pagina Contact ai toate modalitățile de a lua legătura cu noi.

Poți să faci și înscrierea în C.A.R. prin completarea Cererii de înscriere în C.A.R. și să le trimiți împreună.

Vezi când intri in drepturi funcție de vârsta pe care o ai – aici .

În anul 2022 statul român prin Casa Națională de Pensii asigură ajutor de deces (pe baza unei simple facturi de sicriu ceea ce , logic , nu înseamnă „servicii funerare”).Din acest punct de vedere suntem unici în plan european.

Și totuși…dacă la un moment dat statul român nu va mai putea asigura acest ajutor de deces (în 2020 dar mai ales în 2021 au fost perioade lungi de amânare a plăților)?

 Singura alternativă viabilă este A.A.R.D.-C.A.R. Unirea Tecuci. Fii tu cu un pas înaintea vremurilor!