G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)

├Äncep├ónd cu 25 Mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protec┼úia persoanelor fizice ├«n ceea ce prive┼čte prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či privind libera circula┼úie a acestor date ┼či de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec┼úia datelor) cunoscut ca si G.D.P.R. (General Data Protection Regulation). Asta inseamna ca orice Operator/entitate care prelucreaza date cu caracter personal trebuie sa aplice aceste noi cerinte si sa ofere intr-un mod transparent informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate datele.

Exemplu de categorii de date prelucrate┬á= Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nasterii, adresa, nr. de telefon si adresa de e-mail, etcÔÇŽ)

Te po╚Ťi informa direct de la Comisia European─â aici sau ai un rezumat mai jos privitor la drepturi.

Persoana vizata in sensul Regulamentului GDPR = persoana fizica identificata sau identificabila (care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare: nume, numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizata poate fi solicitantul unui serviciu oferit de catre Operator, precum si orice alta persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt transmise catre Operator (cu titlu exemplificativ un membru societar sau potential membru,un utilizator al site-ului Operatorului etc.).

Prelucrarea datelor personale: inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea

Potrivit Regulamentului GDPR, in calitate de persoana vizata beneficiati de un cumul de drepturi, respectiv:

a.Dreptul la informare si acces la date cu caracter personal: dreptul de a obtine o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.

b.Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului si de a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mentiunea ca in cazul unui cont online aceste modificari le puteti efectua personal din sectiunea de editare a datelor contului.

c.Dreptul la stergerea datelor (ÔÇ×dreptul de a fi uitatÔÇŁ):┬ádreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica anumite motive mentionate in Regulamentul GDPR.

d.Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri.

e.Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si de a le transmite catre un al operator.

f.Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in conditiile Regulamentului GDPR.

g.Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

h.Dreptul să vă adresati printr-o plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea drepturilor prev─âzute la literele (a-h) de mai sus, pute┼úi ├«nainta c─âtre A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci o cerere scris─â, datat─â ┼či semnat─â, ├«n orice sucursal─â sau pute┼úi transmite o astfel de cerere pe e-mail: unireatecuci@yahoo.com. a╚Öa dup─â cum apare ├«n sectiunea Contact .

Care sunt datele pasibil a fi prelucrate

V─â inform─âm c─â A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci poate prelucra urmatoarele categorii de Date Personale:

A.Date Personale pe care dumneavoastră (persoana vizata) ni le puneţi la dispozitie, cum ar fi:

a.date de identificare a persoanei fizice: numele ┼či prenumele, ini┼úiala tat─âlui/mamei, adresa de domiciliu/re┼čedin┼ú─â, codul numeric personal/ cod unic de identificare,date despre starea civil─â, num─ârul de telefon fix/mobil,serie ┼či num─âr act de identitate, serie/num─âr pa┼čaport ├«n cazul persoanelor nerezidente sau alte date av├ónd func┼úia de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le con┼úin, sau transmise de c─âtre persoana vizat─â pe suport informatic;

b.profesia/locul de munc─â;

c.informa╚Ťii financiare ┼či fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contribu╚Ťii ┼či alte sume datorate bugetului de stat realizate din orice fel de activit─â╚Ťi: salariale, autorizate /independente/ liberale, pensii, asigur─âri sociale, inchirieri etc.);

d.imagini foto si video,inclusiv sisteme de supraveghere video cu circuit închis (CCTV), atunci când dumneavoastră vă prezentaţi la sucursalele A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci;

e.informa┼úii asupra propriet─â╚Ťilor mobiliare/imobiliare (inclusiv ├«nscrieri ├«n Cartea funciar─â, AEGRM etc.);

f.specimen de semn─âtur─â;

Aceste date sunt necesare pentru activit─â┼úi precum: preg─âtirea ofertei de produse si servicii financiare, determinarea bonit─â╚Ťii ┼či solvabilit─â╚Ťii, incheierea, executarea, modificarea sau ├«ncetarea Contractului, ├«ncasari ┼či pla┼úi ├«n fondul social, autentificare ├«n sistemele C.A.R., solu┼úionarea reclama┼úiilor,pl─â┼úi ajutoare de deces , ├«nscriere in asocia┼úie,plata contribu┼úiei la deces. ├Än ceea ce priveste prelucrarea CNP si a altor date de identificare, aceasta prelucrare este bazat─â pe obliga┼úia legal─â a Operatorului, ca institu┼úie financiar─â, de a-┼či identifica ┼či cunoa┼čte membrii, in scopul prevenirii sp─âl─ârii banilor ┼či combaterii terorismului.

Prelucrarea imaginilor foto si video este bazat─â pe obliga┼úia legal─â a Operatorului, ca unitate financiar─â, pentru identificarea/ recunoa┼čterea persoanelor ┼či eviden┼úa accesului acestora ├«n sucursalele A.A.R.D.-C.A.R UNIREA Tecuci., ├«n scopul asigur─ârii pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor ┼či protec┼úiei persoanelor.

Refuzul dumneavoastr─â de a ne furniza aceste date, ne va pune ├«n imposibilitatea de a va furniza produsele ┼či/sau serviciile financiare dorite sau de a v─â r─âspunde solicit─ârii adresate A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci.

B.Date Personale pe care A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci le prelucrează în legatură cu furnizarea serviciilor financiare, cum ar fi:

a.datele privind tranzacţiile efectuate (informaţii privind modul în care sunt folosite produsele si serviciile financiare, împrumuturile acordate sau orice servicii ce fac obiectul Contractului);

b.date privind bonitatea, pentru produsele de creditare;

c.date comerciale (cum ar fi num─ârul ┼či tipul de produse/servicii financiare achizi┼úionate, modalit─â┼úiile de plat─â, termenul de plat─â ┼či istoricul pl─â┼úilor, preferin┼úele privind modalit─â┼úile de plat─â a ratelor la credite).

Temeiul pentru care prelucram datele personale

Prelucrarile datelor dumneavoastr─â pot avea ca temei:

a.incheierea sau executarea Contractului (de ex. determinarea solvabilităţii dumneavoastră);

b.obligaţia legală a Operatorului (raportările către autorităţi publice, prelucrarea datelor de identificare pentru conformarea cu obligaţiile legale impuse de reglementările împotriva spălării banilor si combaterii terorismului etc.);

c.interesul legitim al Operatorului (de ex. prevenirea ┼či combaterea fraudelor ├«n domeniul financiar, recuperarea crean┼úelor);

d.consim┼ú─âm├óntul persoanei vizate (de ex. transmiterea de comunic─âri de marketing: oferte promo┼úionale, lans─âri de noi produse ┼či servicii, informa┼úii despre fonduri si servicii conexe, despre produse de economisire ┼či creditare avantajoase, despre ├«mbun─ât─â┼úiri aduse produselor ┼či serviciilor din portofoliu, inform─âri , notific─âri , aviz─âri , desf─â╚Öur─âtoare credit inclusiv prin intermediul aplica╚Ťiei MailChimp,┬á etc.)

Care este scopul prelucrarii datelor personale

Datele Dumneavoastr─â vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

1.preg─âtirea ofertei de servicii financiare, ├«ncheierea,executarea, modificarea sau ├«ncetarea Contractului, deschiderea fondului, furnizarea produselor ┼či serviciilor financiare, ├«ncasari ┼či pla┼úi, r─âspunsuri la solicit─âri/ reclama┼úii,notific─âri;

2.furnizarea serviciului de rela┼úii cu membrii, transmiterea de inform─âri ┼či notific─âri, oferirea de servicii de asisten┼ú─â tehnic─â/consiliere;

3.verificare sold împrumut, sold fond social, istoric operaţiuni, pentru a vă răspunde solicitarilor adresate A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci;

4.verificarea ┼či recuperarea debitelor;

5.detectarea si prevenirea fraudelor în domeniul financiar;

6.pentru activitatile de control si de audit intern sau extern;

7.marketing, prin transmiterea de comunic─âri comerciale privind oferte promotionale, produse si servicii noi sau existente, despre produse de economisire si creditare avantajoase etc.

8.efectuarea de studii si statistici interne, studii de piaţă, aplicarea de chestionare de satisfactie etc.

 Cand puteti fi supus unei decizii automate

În situatia în care solicitaţi un produs de creditare de la A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci,noi vă vom evalua solvabilitatea si potentialul risc de credit si de fraudă. Procesul de evaluare a solvabilitătii si a gradului de risc de credit si de fraudă poate implica luarea de decizii automate, pe baza profilului de risc al persoanei vizate. Luarea deciziilor automate este necesară pentru încheierea, executarea si modificarea Contractului de Credit.

Cui putem transmite datele Dumneavoastra ?

Categoriile de destinatari ai datelor personale colectate si prelucrate de c─âtre A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci pot fi:

-alti furnizori de servicii/ produse financiare subcontractanti ai Operatorului în vederea executării Contractului;

-societăţi ce ofera servicii de tip posta /curierat;

-partenerii contractuali ai A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci, în vederea promovării produselor si serviciilor comercializate de acestia;

-autorit─âti publice (BNR, ANAF, Ministerul Finantelor Publice, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Sp─âl─ârii Banilor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului etc.);

-instan┼úe de judecat─â sau arbitrale, precum ┼či autorit─â┼úi competente s─â cerceteze s─âv├ór┼čirea de fapte penale, la solicitarea acestora, executori judec─âtore┼čti ┼či┬á practicieni in insolventa;

-furnizori de servicii, parteneri contractuali ai A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci ce oferă asistenţă în vederea furnizării, activării, instalării, operării, asigurării mentenanţei serviciilor furnizate de A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci;

-alti mandatari/ subcontractori ai A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci de ex: notar, societ─â┼úi de avocatur─âÔÇŽ

Cât timp vor fi păstrate datele Dimneavoastră

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, lu─âm ├«n calcul durata contractual─â p├ón─â la expirarea obliga┼úiilor contractuale ┼či termenele de arhivare, at├ót legale c├ót ┼či interne.

Datele Personale colectate de Operator vor fi prelucrate:

-pe toata perioada execut─ârii Contractului

-ulterior încetarii Contractului, pentru o perioadă stabilită conform reglementărilor interne

-ulterior expir─ârii perioadei de reten┼úie, ├«n cazul ├«n care p─âstrarea Datelor Personale colectate este necesar─â ├«n conformitate cu legisla┼úia aplicabil─â in domeniul financiar, ├«ns─â f─âr─â a dep─â┼či durata maxim─â prevazut─â de aceasta, sau termenele de reten┼úie prev─âzute de legisla┼úie si de politica de reten┼úie stabilit─â la nivelul Operatorului.

Ca regulă generală, Datele Personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate în acest scop până la data retragerii consimţământului exprimat de persoana vizată sau, după caz, conform politicii de retenţie stabilită la nivelul Operatorului.

 Informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispoziţia dumneavoastră, în formă actualizată, pe site-ul www.unireatecuci.ro respectiv, la cerere, în format fizic, în orice sucursală a A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci.