După ce intrăm în posesia banilor de la ghiseu începe să curgă perioada de rambursare – restituire împrumut – conform Desfășurătorului negociat și primit.

Ca urmare ,perioada de rambursare (restituire împrumut) credit este cuprinsă între o lună si 36 de luni maxim.Data de rambursare este trecută în Desfășurător. 

Restituire – rate lunare,definitii

Conform ART.25 – Statut                                                                       

Art. (9)-Restituirea împrumutului începe cu prima lună după primirea sumei împrumutate conform Desfasuratorului Contractului de Imprumut acceptat. 

În caz de întârziere la plata ratelor se vor calcula penalităţi în procent la valoarea ratei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare a lunii următoare conform Desfașurătorului Contractului de împrumut.Procentul de calcul al penalităţilor se analizează şi se aprobă de Consiliul Director în ultima şedinţă a anului.

Rambursare anticipată – definire

Bineînțeles că împrumutul se poate rambursa anticipat înainte de împlinirea perioadei maxime.Pentru rambursare anticipată C.A.R. Unirea Tecuci nu percepe comision și nici nu este nevoie să anunțați din timp acest lucru , pur si simplu plătiți la ghiseu sau prin Ordin de Plată ratele.

Ca rezultat al celor de mai sus,rambursarea anticipata se considera conform Statutului a fi „rambursarea în întregime a 2 sau mai multe rate.”

Conform ART.25 – Statut       

Art.(10)-Plata anticipata a ratelor in contextul Contractului de imprumut semnat de parti si a actualului Statut tine cont de rambursarea in intregime a 2 sau mai multe rate .În caz de plată anticipata a ratelor lunare,în baza cererii depuse de membrul C.A.R., se va proceda la recalcularea dobânzii, iar suma rezultată se va adăuga la Fondul Social al acestuia.

Întârzieri la plata ratelor , penalizări de întârziere

Conform ART.25 – Statut     

Art. (9)-În caz de întârziere la plata ratelor se vor calcula penalităţi în procent la valoarea ratei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare a lunii următoare conform Desfașurătorului Contractului de împrumut.Procentul de calcul al penalităţilor se analizează şi se aprobă de Consiliul Director în ultima şedinţă a anului.

Penalizările sunt prinse in Contractul de Credit ca procent și se calculeaza ca sumă în momentul achitării ratelor.

Compensări

-în momentul când din diferite motive nu putem achita o rată este indicat să apelăm la Compensarea ratei cu Fondul Social prin depunerea unei cereri (fizic,la Registratura sau on-line) prin care să solicităm acest lucru.Folosind acest mecanism evităm acumularea de penalități

-compensarea se poate aplica si când putem acoperi creditul si Fondul Social tot prin depunerea unei Cereri de compensare

Cu alte cuvinte, avem implementate absolut toate posibilitățile de lucru în interiorul C.A.R.-ului-rambursări anticipate fără taxe suplimentare dar cu recalcularea dobânzii , compensări de rate, retrageri parțiale de Fond Social în interiorul Contractului de Creditare…